Δυναμώνοντας Την Καρδιά & Το Μυαλό • Πρόγραμμα
Ανάπτυξη Ενσυνειδητότητας Για Επαγγελματίες Του Τομέα Της Υγείας (6 Εβδομάδες)
Σε Ποιους Απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες στο χώρο της υγείας (ιατρούς, νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό νοσοκομείων, κοινωνικούς λειτουργούς, φοιτητές ιατρικής κατεύθυνσης) που επιθυμούν να αναπτύξουν την ικανότητα και να ενσωματώσουν τα οφέλη της ενσυνειδητότητας τόσο στην επαγγελματική, όσο και στην προσωπική τους ζωή.

 

Σκοπός Του Προγράμματος 

Σκοπός του προγράμματος είναι η μείωση και η αποτελεσματικότερη διαχείριση του εργασιακού άγχους και ταυτόχρονα η αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός της επαγγελματικής τους πρακτικής.

 

Το πρόγραμμα βασίζεται στη μέθοδο του προγράμματος Μείωσης Άγχους - MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) των οκτώ (8) εβδομάδων σχεδιασμένο από τον Δρ Τζον Κάμπατ-Ζιν στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης. Η αποτελεσματικότητα της ενσυνειδητότητας στη βελτίωση της ψυχικής και σωματικής υγείας, επιβεβαιώνεται από πολυάριθμες και ενδελεχείς ερευνητικές μελέτες στα πεδία της ιατρικής, της ψυχολογίας και νευροεπιστημών.

 

Οι προσεγγίσεις με βάση την ενσυνειδητότητα έχουν πλέον υιοθετηθεί από νοσοκομεία και οργανισμούς των ΗΠΑ, του Καναδά και πολλών δυτικοευρωπαϊκών  χωρών ενώ στην Μεγάλη Βρετανία έχουν ενσωματωθεί στον επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εφαρμογών ψυχικής υγείας του Υπουργείου Υγείας (N.I.C.E. guidelines).

Οφέλη Του Προγράμματος

Περισσότερο από ποτέ, οι επαγγελματίες του χώρου της υγείας κατανοούν ότι η ψυχική ηρεμία, η συναισθηματική ισορροπία και η πνευματική διαύγεια έχουν άμεση επίδραση στην ψυχική και σωματική τους υγεία αλλά και έμμεσα, στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους προς τους ασθενείς. Η ενσυνειδητότητα, προσφέρει μια αξιόπιστη θεραπευτική και λειτουργική βάση που ωφελεί εξίσου τους παρόχους υπηρεσιών υγείας αλλά και τους ασθενείς τους.

Οφέλη Για Τον Επαγγελματία Υγείας

Οι τεχνικές ανάπτυξης της ενσυνειδητότητας, χρησιμοποιούνται ευρέως για τη διαχείριση του άγχος και των στρεσογόνων καταστάσεων και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές στη μείωση πιθανότητας επαγγελματικής εξουθένωσης (burn out) που προέρχεται κυρίως από πίεση χρόνου ή/και φόρτο εργασίας κάτι που κάνει την σύγχρονη ιατρική περίθαλψη δύσκολη, επίπονη και σε κάποιες περιπτώσεις, ακόμα και αναποτελεσματική.

Οφέλη Για Τον Ασθενή

Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξή της ενσυνειδητότητας, καλλιεργούν παράλληλα ενσυναίσθηση και συμπόνια (compassion), αναβαθμίζοντας τη σχέση με τον ασθενή. Οι ικανότητες αυτές, έχουν ιδιαίτερη σημασία για τους παρόχους ιατρικής περίθαλψης διότι συνεισφέρουν στην αποκατάσταση ενός συστατικού της θεραπείας, που συχνά παραβλέπεται από τις σύγχρονες ιατρικές μεθόδους και πρακτικές: την εσωτερική δύναμη του ασθενή για ίαση.

Εκπαιδευτική Μεθοδολογία

Το πρόγραμμα είναι άκρως βιωματικό και περιλαμβάνει συστηματική άσκηση στο διαλογισμό και απλές ασκήσεις stretching με στόχο την ανάπτυξη της ικανότητας μας να διακρίνουμε τα μοτίβα σκέψης, συναισθημάτων αλλά και αισθήσεων. Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος, μαθαίνουμε να καλλιεργούμε μια παρατηρητική, δεκτική και μη-κριτική στάση απέναντι στις σκέψεις και τις συναισθηματικές μας διακυμάνσεις, όπως και να «διαβάζουμε» τα μηνύματα του σώματος στην τρέχουσα εμπειρία μας.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι
 • Εκμάθηση μεθόδων και τεχνικών μείωσης και διαχείρισης εργασιακού άγχους

 • Ανάπτυξη ενσυναίσθησης και ανθρωποκεντρικής επικοινωνίας

 • Ενσωμάτωση της ενσυνειδητότητας στην καθημερινή ζωή

 

Παροχές & Κόστος
 • Χώρος

  • Staff In Training (χώρος εργασίας)

  • Ατομική Εκπαίδευση (Skype)

 • Διάρκεια: 6 Εβδομάδες / 6 Συναντήσεις / 1 Συνάντηση την εβδομάδα 1,5 ώρας

 • Σύνολο Ωρών: Άμεση Εκπαίδευση: 9 Ώρες / Ατομική Πρακτική Εξάσκηση: ~9 Ώρες

 • Υλικό: Ακουστικό & Έντυπο Υλικό Εβδομαδιαίας Ατομικής Πρακτικής Εξάσκησης / Βεβαίωση Παρακολούθησης

 • Ποσό Συμμετοχής

  • Ομαδικό: Κατόπιν Συνεννόησης (SIT)

  • Ατομικό: 250 €

Σχετικές Επιστημονικές Έρευνες

Οι υπηρεσίες (προγράμματα, εργαστήρια, σεμινάρια) που περιγράφονται σε αυτό τον ιστότοπο είναι ψυχοεκπαιδευτικές, απευθύνονται σε άτομα ηλικίας άνω των 16 ετών (αναλόγως δραστηριότητας) και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν υποκατάστατο ιατρικής ψυχικής φροντίδας, επαγγελματικής ιατρικής περίθαλψης ή ιατρικά ενδεδειγμένης φαρμακευτικής θεραπείας.

The services (programs, seminars, workshops) described on this website are educational, aimed for adults over 18 years old and under no circumstances constitute a substitute for proper professional medical care or medically appropriate therapy.

 • Facebook
 • YouTube
 • Instagram