Εμβαθύνοντας & Διευρύνοντας Την Πρακτική (MPT 502)
Εκπαίδευση Mindfulness Για Επαγγελματίες | Workshop

Το workshop “Εμβαθύνοντας & Διευρύνοντας Την Πρακτική”, ολοκληρώνει τον κύκλο βασικής επαγγελματικής εκπαίδευσης mindfulness του προγράμματος “Θεωρία, Πρακτική & Εφαρμογές Της Ενσυνειδητότητας”. Το δεύτερο workshop, αποτελείται από δύο εντατικά διήμερα (24 ώρες συνολικά) και έχει σχεδιαστεί με στόχο να υποστηρίξει ακόμα περισσότερο την ενσωμάτωση και εφαρμογή της ενσυνειδητότητας στην επαγγελματική πρακτική.

 

* Προϋπόθεση συμμετοχής η προηγούμενη ολοκλήρωση εντός έτους του workshop “Συνειδητή Παρουσία & Εσωτερική Ισορροπία” (MPT 501) ή του προγράμματος MBSR υλοποίησης Mindfulness 360 με βεβαίωση συμμετοχής.

Σε Ποιους Απευθύνεται

Το workshop απευθύνεται σε επαγγελματίες του χώρου της ψυχικής υγείας (ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές, συμβούλους ψυχικής υγείας, οικογενειακούς συμβούλους, κοινωνικούς λειτουργούς) αλλά είναι χρήσιμο σε όλους. Δεν χρειάζεται να έχετε κάποια συγκεκριμένη επαγγελματική ιδιότητα και μπορεί να είναι για να κατανοήσετε καλύτερα την έννοια της ενσυνειδητότητας και για προσωπική ανάπτυξη.

Σκοπός

Συνεχίζοντας περαιτέρω την ενσωμάτωση της ενσυνειδητότητας στη επαγγελματική πρακτική, σκοπός του δεύτερου workshop είναι η ενδυνάμωση της ατομικής πρακτικής, η γνωσιακή εμβάθυνση και η διεύρυνση εφαρμογής της ενσυνειδητότητας μέσω κατανόησης και εξοικείωσης με τις τεχνικές και πρακτικές ανάπτυξής της (mindfulness informed therapy).

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του workshop είναι:

 • Εμβάθυνση και ενδυνάμωση της ατομικής πρακτικής

 • Εμπλουτισμό της επιστημονικής αλλά και ευρύτερης γνώσης

 • Διεύρυνση και εφαρμογή στην επαγγελματική πρακτική

Θεματολογία

Ι.  Εμβαθύνοντας Την Πρακτική

 • Ενδυνάμωση και αντιμετώπιση δυσκολιών και εμποδίων

 • Ενσωμάτωση εξειδικευμένης πρακτικής εντός της εργασιακής ημέρας

 • Εντατική εξάσκηση με αναστοχασμό και ανατροφοδότηση

 

ΙΙ. Εμπλουτίζοντας Την Γνώση

 • Γνωριμία και κατανόηση του γνωσιακού μοντέλου Doing - Being

 • Γνωριμία και κατανόηση γνωσιακού μηχανισμού λειτουργίας της ενσυνειδητότητας Intention / Attention / Attitude

 • Ανάπτυξη των επτά συμπεριφοριστικών προσεγγίσεων (attitudinal factors) της ενσυνειδητότητας

 • Ο ρόλος της ενσυνειδητότητας στη βουδιστική διδασκαλία

 

ΙΙΙ. Διευρύνοντας Την Πρακτική

 • Οφέλη ενσωμάτωσης της ενσυνειδητότητας στην επαγγελματική πρακτική

 • Δημιουργία συνθηκών εισαγωγής της ενσυνειδητότητας στην επαγγελματική πρακτική

 • Εξοικείωση με τους τύπους, το σκοπό και κατευθυντήριες γραμμές επιλογής και καθοδήγησης βασικών πρακτικών διαλογισμού ενσυνειδητότητας

 • Ανάπτυξη της διερευνητικής προσέγγισης (inquire) της πρακτικής

 

Μεθοδολογία

Το δεύτερο workshop, συνεχίζει να χτίζει πάνω στα θεμέλια γνώσης και βιωματικής μάθησης του πρώτου, προσθέτοντας αξία στην άμεση εμπειρία που έχετε σταδιακά αποκτήσει μέσω της ατομικής πρακτικής. Κατά τη διάρκεια του workshop θα έχετε την ευκαιρία να εμβαθύνετε και καλλιεργήσετε τις δεξιότητές σας για συνειδητή παρουσία, ψυχική ισορροπία και ενσυναίσθηση, να γνωρίστε καλύτερα και να διευρύνετε τις επιστημονικές γνώσεις σας στην έννοια της ενσυνειδητότητας όπως και να κατανοήσετε τον ρόλο και να εξασκηθείτε στην εφαρμογή πρακτικών διαλογισμού ενσυνειδητότητας στην επαγγελματική σας πρακτική.  Η εκπαιδευτική μεθοδολογία ενσωματώνει διδακτικές και βιωματικές ενότητες και διαδραστική μάθηση μεταξύ των συμμετεχόντων σε μικρές ομάδες. 

 

Ο αριθμός των συμμετοχών είναι περιορισμένος προκειμένου να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον που υποστηρίζει την σε βάθος μάθηση σε μια ατμόσφαιρα κοινής εμπειρίας.

Συμμετοχή

 • Διάρκεια

  • 24 Ώρες: 3 Διήμερα / 3 ώρες (Online) & 1 ήμερα / 6 ώρες (Διά ζώσης)

  • Ημέρες:

   • Online: Σάββατο & Κυριακή (x6) / Ώρες: 12:00 - 15:00

   • Διά Ζώσης*: Mini retreat / 12:00 - 18:00

 • Προϋποθέσεις

  • Ολοκλήρωση του workshop MPT 501

  • Συστηματική πρακτική διαλογισμού (ελάχιστο 6 μήνες)

  • Τεχνικές Προϋποθέσεις (Online)

   • H/W: Desktop/laptop, Σύνδεση Ίντερνετ (ταχύτητα 24 Mbps+), Κάμερα & Μικρόφωνο (ενσωματωμένη ή εξωτερική).

   • S/W: Εφαρμογή Zoom

 • ΕκπαιδευτήςΒασίλης Θ. Ξυπολιάς, Mindfulness & MBSR Authorized Teacher (CFM/UMASS)

 • Παροχές

  • Έντυπο ενημερωτικό υλικό

  • Ηχητικά αρχεία διαλογισμών

  • Βεβαίωση παρακολούθησης

 • Ποσό Συμμετοχής 

  • Ατομική Συμμετοχή: 330 €

  • 2+ Συμμετοχές: 300 € / Άτομο

 

* Η διά ζώσης συνάντηση θα πραγματοποιηθεί μόλις το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες (Covid-19)

 

Ημερομηνίες & Χώρος

Για τις επόμενες προγραμματισμένες ημερομηνίες παρακαλούμε ανατρέξτε στο Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει προγραμματισμένη ημερομηνία, μπορείτε είτε να συμπληρώστε την Δήλωση Ενδιαφέροντος ή να εγγραφείτε στο newsletter της ιστοσελίδας μας για να ενημερωθείτε μέσω email.

 1. Δεδομένου ότι μεγάλο μέρος του εκπαιδευτικού υλικού είναι στα αγγλικά, απαιτείται επαρκής γνώση ορολογίας και κατανόησης της αγγλικής γλώσσας.

 2. Το workshop έχει ενημερωτικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Δεν παρέχει άδεια ή πιστοποίηση χρήσης ή/και εφαρμογής σε τρίτους οποιασδήποτε από τις πρακτικές που περιέχονται στο workshop.

 3. Βεβαίωση παρακολούθησης δίνεται με την προϋπόθεση παρακολούθησης του συνόλου των ωρών.

Οι υπηρεσίες (προγράμματα, σεμινάρια, εργαστήρια)  που περιγράφονται σε αυτό το δικτυακό τόπο είναι ψυχοεκπαιδευτικές, απευθύνονται σε ηλικίες άνω των 16 ετών (αναλόγως δραστηριότητας) και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν υποκατάστατο ιατρικής ψυχικής φροντίδας, επαγγελματικής ιατρικής περίθαλψης ή ιατρικά ενδεδειγμένης φαρμακευτικής θεραπείας.

 • Facebook
 • YouTube
 • Instagram