#ενσυνειδητότητα


Όταν αρχίζουμε να παρατηρούμε τις αρνητικές σκέψεις, μπορούμε ευκολότερα να αμφισβητήσουμε την “απόλυτη” αλήθεια τους αντί να τις ακολουθούμε ασυνείδητα, πυροδοτώντας συναισθήματα ανησυχίας και άγχους που συχνά οδηγούν σε μη επωφελείς και δυσλειτουργικές συμπεριφορές. Με την ανάπτυξη της ενσυνειδητότητας, δημιουργούμε εσωτερικό "χώρο" γαλήνης και διαύγειας ώστε να διακρίνουμε τα αρνητικά "φίλτρα" και κάποιες φορές, καταστροφικά σενάρια του νου, σε σχέση με τις καταστάσεις. Μας βοηθά να αναγνωρίζουμε έγκαιρα, όχι μόνο το άγχος που αυξάνεται αλλά και τις αντιδράσεις μας σε αυτό.


Δοκιμάστε: Καταγράψτε μία ή δύο επαναλαμβανόμενες αρνητικές σκέψεις ή σενάρια που η ανάλυσή τους δεν οδηγεί πουθενά, και δεσμευτείτε να τα αγνοήσετε την επόμενη φορά που θα εμφανιστούν!

29 views

Οι υπηρεσίες (προγράμματα, σεμινάρια, εργαστήρια)  που περιγράφονται σε αυτό το δικτυακό τόπο είναι ψυχοεκπαιδευτικές, απευθύνονται σε ηλικίες άνω των 16 ετών (αναλόγως δραστηριότητας) και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν υποκατάστατο ιατρικής ψυχικής φροντίδας, επαγγελματικής ιατρικής περίθαλψης ή ιατρικά ενδεδειγμένης φαρμακευτικής θεραπείας.

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram