Η Ευζωία Είναι Δεξιότητα (Αγγλικά)


Οι περισσότεροι από εμάς, δεν θεωρούν την ευδαιμονία (fulfillment) και ευζωία (well-being) δεξιότητες που μπορούν κα αναπτυχθούν. Η δυναμική και σημαντική εξέλιξη στον τομέα της επιστημονικής έρευνας όμως, θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο σκέψης μας και όχι μόνο.

#νευροεπιστήμη

3 views

Οι υπηρεσίες (προγράμματα, εργαστήρια, σεμινάρια) που περιγράφονται σε αυτό τον ιστότοπο είναι ψυχοεκπαιδευτικές, απευθύνονται σε άτομα ηλικίας άνω των 16 ετών (αναλόγως δραστηριότητας) και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν υποκατάστατο ιατρικής ψυχικής φροντίδας, επαγγελματικής ιατρικής περίθαλψης ή ιατρικά ενδεδειγμένης φαρμακευτικής θεραπείας.

The services (programs, seminars, workshops) described on this website are educational, aimed for adults over 18 years old and under no circumstances constitute a substitute for proper professional medical care or medically appropriate therapy.

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram