Η Ευζωία Είναι Δεξιότητα (Αγγλικά)


Οι περισσότεροι από εμάς, δεν θεωρούν την ευδαιμονία (fulfillment) και ευζωία (well-being) δεξιότητες που μπορούν κα αναπτυχθούν. Η δυναμική και σημαντική εξέλιξη στον τομέα της επιστημονικής έρευνας όμως, θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο σκέψης μας και όχι μόνο.

#νευροεπιστήμη

3 views

Οι υπηρεσίες (προγράμματα, σεμινάρια, εργαστήρια)  που περιγράφονται σε αυτό το δικτυακό τόπο είναι ψυχοεκπαιδευτικές, απευθύνονται σε ηλικίες άνω των 16 ετών (αναλόγως δραστηριότητας) και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν υποκατάστατο ιατρικής ψυχικής φροντίδας, επαγγελματικής ιατρικής περίθαλψης ή ιατρικά ενδεδειγμένης φαρμακευτικής θεραπείας.

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram