Διαλογισμός Σάρωσης Σώματος - 18'


Καθοδηγούμενοι Διαλογισμοί Ενσυνειδητότητας

H Mindfulness 360 σε συνεργασία με το Βασίλη Ξυπολιά, Εκπαιδευτή Μindfulness & MBSR, ξεκινούν να προσφέρουν στα ελληνικά, μια σειρά ηχογραφημένων καθοδηγούμενων διαλογισμών ενσυνειδητότητας (mindfulness awareness meditations).

Για περισσότερους ηχογραφημένους καθοδηγούμενους διαλογισμούς, ακολουθήστε το προφίλ μας στο Sound Cloud http://bit.ly/1TY3kXG


193 views

Οι υπηρεσίες (προγράμματα, σεμινάρια, εργαστήρια)  που περιγράφονται σε αυτό το δικτυακό τόπο είναι ψυχοεκπαιδευτικές, απευθύνονται σε ηλικίες άνω των 16 ετών (αναλόγως δραστηριότητας) και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν υποκατάστατο ιατρικής ψυχικής φροντίδας, επαγγελματικής ιατρικής περίθαλψης ή ιατρικά ενδεδειγμένης φαρμακευτικής θεραπείας.

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram