Διαλογισμός Σάρωσης Σώματος - 18'


Καθοδηγούμενοι Διαλογισμοί Ενσυνειδητότητας

H Mindfulness 360 σε συνεργασία με το Βασίλη Ξυπολιά, Εκπαιδευτή Μindfulness & MBSR, ξεκινούν να προσφέρουν στα ελληνικά, μια σειρά ηχογραφημένων καθοδηγούμενων διαλογισμών ενσυνειδητότητας (mindfulness awareness meditations).

Για περισσότερους ηχογραφημένους καθοδηγούμενους διαλογισμούς, ακολουθήστε το προφίλ μας στο Sound Cloud http://bit.ly/1TY3kXG


195 views

Οι υπηρεσίες (προγράμματα, εργαστήρια, σεμινάρια) που περιγράφονται σε αυτό τον ιστότοπο είναι ψυχοεκπαιδευτικές, απευθύνονται σε άτομα ηλικίας άνω των 16 ετών (αναλόγως δραστηριότητας) και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν υποκατάστατο ιατρικής ψυχικής φροντίδας, επαγγελματικής ιατρικής περίθαλψης ή ιατρικά ενδεδειγμένης φαρμακευτικής θεραπείας.

The services (programs, seminars, workshops) described on this website are educational, aimed for adults over 18 years old and under no circumstances constitute a substitute for proper professional medical care or medically appropriate therapy.

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram