Δεξιότητες για Καλύτερη Ζωή

 Το Κέντρο Ανάπτυξης Ενσυνειδητότητας - Mindfulness 360 παρέχει, ομαδικά και ατομικά, ολοκληρωμένα προγράμματα και εξειδικευμένα workshops με σκοπό την ανάπτυξη ψυχολογικών και πνευματικών δεξιοτήτων για ψυχική ισορροπία, πνευματική απόδοση και προσωπική ανάπτυξη.

Οι ψυχοεκπαιδευτικές προσεγγίσεις, συνδυάζουν βιωματική και γνωσιακή μάθηση και βασίζονται στην καλλιέργεια της ενσυνειδητότητας (mindfulness) και τη σύγχρονη νευροψυχολογία. Η πρόσκληση είναι να αποκτήσετε πρόσβαση σε εσωτερικές δυνάμεις και πόρους για να διαμορφώσετε μια στάση ζωής, που θα σας προσφέρει

εσωτερική ηρεμίαικανοποίηση και ευημερία. 

Mindfulness Programs
Προγράμματα

Είτε επιθυμείτε να φέρετε στη ζωή σας ψυχική γαλήνη και ισορροπία, είτε να υποστηρίξετε την πνευματική σας απόδοση και προσωπική ανάπτυξη, η Mindfulness 360 προσφέρει ολοκληρωμένα προγράμματα με σκοπό την κατανόηση, εξάσκηση και ενσωμάτωση των δεξιοτήτων της ενσυνειδητότητας σε όλες τις πτυχές της ζωής.

 
Workshops

Εάν επιθυμείτε να εξοικειωθείτε περισσότερο με την έννοια, τις πρακτικές ανάπτυξης και εφαρμογές της ενσυνειδητότητας, η Mindfulness 360 προσφέρει διήμερα εξειδικευμένα workshops με σκοπό την επαρκή κατανόηση αλλά κυρίως, την μεθοδική εξάσκηση επιλεκτικών δεξιοτήτων της ενσυνειδητότητας.

Ενσυνειδητότητα Mindfulness Workshops
Mindfulness Professional Training
Επαγγελματική Εκπαίδευση

Η Mindfulness 360 προσφέρει εξειδικευμένα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης με σκοπό να ενσωματώσετε την ενσυνειδητότητα και εντάξετε τη διαλογιστική πρακτική στην επαγγελματική σας προσέγγιση, υποστηρίζοντας την δέσμευσή σας να συμβάλετε στην υγεία, αλλαγή και ανάπτυξη αυτών που σας εμπιστεύθηκαν ως επαγγελματία και παράλληλα να φροντίσετε εσάς ως άτομο.

Εταιρική Εκπαίδευση

Έρευνες επιβεβαιώνουν ότι η ενσυνειδητότητα στο χώρο εργασίας, έχει θετικό αντίκτυπο στη ψυχολογία, απόδοση και ευημερία των εργαζομένων. Εάν επιθυμείτε να ενσωματώσετε την ενσυνειδητότητα στην εργασιακή πρακτική του οργανισμού σας, παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες εταιρικής εκπαίδευσης.

Mindflness Corporate Training

Με δικά τους λόγια...