Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων

Στο ημερολόγιο αναφέρονται οι τρέχουσες δραστηριότητες και ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Για να λαμβάνετε έγκαιρα, απευθείας στο email σας νέα και πληροφορίες για προγραμματισμένες δραστηριότητες, σας προτρέπουμε να εγγραφείτε στο newsletter μας.

ΚΥΡΙΑΚΗ 24/1

18:00 - 19:00

Live Online

Βρίσκοντας Ισορροπία σ' ένα Ταραγμένο Κόσμο (ΜS 101)

Ανοιχτό Webinar

Ανοιχτό webinar με σκοπό να γνωρίσετε τη νευροβιολογία του άγχους, να κατανοήσετε την έννοια της ενσυνειδητότητας (mindfulness) όπως και τις πρακτικές ανάπτυξης της. Επίσης, θα ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να μειώσετε το άγχος και να καλλιεργήσετε ψυχική ισορροπία και πνευματική διαύγεια, μέσω προγραμμάτων ανάπτυξης της ενσυνειδητότητας. Το webinar περιλαμβάνει παρουσίαση και χρόνο για ερωτήσεις.

ΔΕΥΤΕΡΑ 1/2

(Έναρξη)

19:00 - 21:00

Live Online Group

Εισαγωγικό πρόγραμμα με σκοπό να κατανοήσετε την έννοια και τις βασικές δεξιότητες της ενσυνειδητότητας και να εξασκηθείτε σε απλές πρακτικές ώστε να μειώσετε το καθημερινό άγχος και να βελτιώσετε την πνευματική σας απόδοση.

Ημερομηνίες Συναντήσεων (4 Συναντήσεις)

ΔΕΥΤΕΡΑ (19:00 - 21:00) : 1, 8, 15, 22/2

Εγγραφείτε στο newsletter!

Οι υπηρεσίες (προγράμματα, σεμινάρια, εργαστήρια)  που περιγράφονται σε αυτό το δικτυακό τόπο είναι ψυχοεκπαιδευτικές, απευθύνονται σε ηλικίες άνω των 16 ετών (αναλόγως δραστηριότητας) και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν υποκατάστατο ιατρικής ψυχικής φροντίδας, επαγγελματικής ιατρικής περίθαλψης ή ιατρικά ενδεδειγμένης φαρμακευτικής θεραπείας.

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram