Εταιρική Εκπαίδευση Ενσυνειδητότητας

Στο σημερινό, γνωσιακό, μόνιμα συνδεδεμένο και γεμάτο περισπασμούς εργασιακό περιβάλλον, η αυτορρύθμιση της προσοχής και η ποιότητα συγκέντρωσης είναι υπό συνεχή “πολιορκία”. Παράλληλα, η πίεση, πολυπλοκότητα και αβεβαιότητα, οδηγούν σε υψηλά επίπεδα άγχους, μειώνοντας την ικανότητα για δημιουργική σκέψη και παραγωγική συνεργασία. Ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων οδηγούν σε μείωση της απόδοσης αλλά και αύξηση των κινδύνων για θέματα υγείας. Με αυτά τα δεδομένα, δεν προκαλεί έκπληξη ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προβλέπει ότι το άγχος, η κατάθλιψη και η επαγγελματική εξουθένωση θα είναι μεταξύ των πλέον διαδεδομένων ασθενειών παγκοσμίως μέσα στην επόμενη δεκαετία.

 

Το αισιόδοξο είναι ότι νέα στοιχεία από επιστημονικές έρευνες και μελέτες επιβεβαιώνουν ότι η ενσωμάτωση των δεξιοτήτων της ενσυνειδητότητας έχει θετικό αντίκτυπο στην απόδοση, ψυχολογία και φυσιολογία των εργαζομένων. Πιο συγκεκριμένα, η επιστήμη αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη της ενσυνειδητότητας μπορεί να ενισχύσει την κριτική σκέψη, την γνωστική ευελιξία και την συναισθηματική νοημοσύνη. Επιπλέον, τα οφέλη περιλαμβάνουν την καλύτερη συνεργασία μέσω αποτελεσματικότερης επικοινωνίας και την ενδυνάμωση της υγείας και ευεξίας. Το θετικότερο όλων είναι ότι οι δεξιότητες αυτές μπορούν να εκπαιδευτούν και να ενδυναμώσουν. Όταν οι δεξιότητες της ενσυνειδητότητας καλλιεργηθούν μεθοδικά και συστηματικά μέσω δομημένων προγραμμάτων, τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν οι συμμετέχοντες είναι:

  • Ενδυνάμωση προσοχής και συγκέντρωσης

  • Μείωση άγχους και αύξηση ψυχικής ανθεκτικότητας

  • Βελτίωση γνωστικής απόδοσης και ευελιξίας

  • Βελτίωση ψυχικής υγείας και ευεξίας

 

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν δομημένα προγράμματα διάρκειας 5-7 εβδομάδων όπως και ολοήμερο εισαγωγικό σεμινάριο και βιωματικό workshop. Επίσης υπάρχει δυνατότητα εισαγωγικής παρουσίασης σε επιλεγμένο κοινό ή keynote ομιλίας σε εταιρική εκδήλωση. Τέλος, υπάρχει δυνατότητα διοργάνωσης εταιρικού/leadership retreat με περιεχόμενο και πρόγραμμα διαμορφωμένο κατόπιν συνεννόησης. Οι δραστηριότητες υλοποιούνται σε χώρο επιλεγμένο από την εταιρεία.​

M_W_Seminar_N_edited.png

Σεμινάριο

& Workshop

M_W-Performance_N.png

Πρόγραμμα

Performance

Συνεργασίες

Οι υπηρεσίες (προγράμματα, σεμινάρια, εργαστήρια)  που περιγράφονται σε αυτό το δικτυακό τόπο είναι ψυχοεκπαιδευτικές, απευθύνονται σε ηλικίες άνω των 16 ετών (αναλόγως δραστηριότητας) και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν υποκατάστατο ιατρικής ψυχικής φροντίδας, επαγγελματικής ιατρικής περίθαλψης ή ιατρικά ενδεδειγμένης φαρμακευτικής θεραπείας.

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram