Νευροπλαστικότητα ή αλλιώς, πώς μπορούμε να αλλάξουμε τη δομή του εγκεφάλου μας!


Ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει την ικανότητα να μεταβάλλεται, ακόμα και μετά την ενηλικίωση. Η αλλαγή μπορεί να είναι είτε μικρή, όπως η σύναψη σύνδεσης ανάμεσα σε δύο νευρώνες – τα κύτταρα που αποτελούν όλον τον εγκέφαλο – είτε τόσο μεγάλη όσο η μετατροπή της λειτουργίας μιας ολόκληρης περιοχής του εγκεφάλου. Αυτό σημαίνει πως πάντοτε θα είμαστε σε θέση να εξελισσόμαστε πνευματικά ή ακόμα και να αναρρώσουμε από μια εγκεφαλική κάκωση. Ο όρος που χρησιμοποιείται για να αποδώσει την ικανότητα αλλαγής της οργάνωσης των νευρώνων και των συνδέσεων μέσα στον εγκέφαλο είναι ο όρος νευροπλαστικότητα.


"Νευροπλαστικότητα (experience depended neuroplasticity) είναι η ικανότητα του εγκεφάλου να αναδιοργανώνει και προσαρμόζει τις νευρικές συνδέσεις, ανταποκρινόμενος στην αισθητηριακή εμπειρία, την είσοδο νέων πληροφοριών ή την αναπτυξιακή διαδικασία."

Δρ. Rick Hanson, Ph.D., Psychologist

Η νευροπλαστικότητα αποτελεί καθοριστικό κομμάτι της εξέλιξης του ανθρώπινου είδους. Έχουμε εξελιχθεί να προσαρμοζόμαστε. Το δίκτυο νευρώνων του εγκεφάλου μας, μπορεί να αλλάξει ανάλογα με το περιβάλλον, το τι μαθαίνουμε, τις κοινωνικές μας συναναστροφές, το τι τρώμε, αλλά και πώς τον χρησιμοποιούμε. Αυτό σημαίνει πως ανάλογα με το ποιες και πόσο ενεργοποιούνται οι νευρωνικές συνδέσεις, μπορούμε να τις κάνουμε ισχυρότερες ή αδύναμες. Οι νευρώνες, μπορούν να δημιουργήσουν νέες συνδέσεις, να διακόψουν συνδέσεις, να πεθάνουν ή να δημιουργηθούν και όλα αυτά, εξαρτώνται από το τι "βιώνει" ο εγκέφαλός μας και πώς χρησιμοποιείται.

Νευρώνες που πυροδοτούνται μαζί, συνδέονται και μαζί.

Μάθηση, δεν σημαίνει μόνο απόκτηση γνώσεων αλλά και επίλυση προβλημάτων ή και απομνημόνευση. Και επειδή μέρος της νευροπλαστικότητας είναι να χάνουμε συνδέσεις που δεν χρησιμοποιούνται και έτσι αποδυναμώνονται, θα είναι κανείς καλύτερος στην επίλυση προβλημάτων ή στην απομνημόνευση, εφόσον χρησιμοποιεί αυτές τις δεξιότητες, ακόμα και σε μεγαλύτερη ηλικία. Αντιθέτως, αν δεν συνεχίσει κανείς να αξιοποιεί αυτές τις συνδέσεις, η ικανότητά του να τις ενεργοποιεί, ολοένα και θα μειώνεται. Τα ευχάριστα νέα είναι πως μπορεί κανείς να ενδυναμώσει αυτές τις συνδέσεις, και κατά συνέπεια και αυτές τις δεξιότητες, κάνοντας συχνά ασκήσεις επίλυσης προβλημάτων και απομνημόνευσης και γενικότερα να εξασκεί τις νοητικές του δεξιότητες.

Παρόλο που η νευροπλαστικότητα επηρεάζεται από την ηλικία, αυτό από μόνο του δεν αποτελούν εμπόδιο στη μάθηση. Η επιστήμη πλέον επιβεβαιώνει ότι ο εγκέφαλος συμπεριφέρεται όμοια με ένα μυϊκό ιστό και είναι στο χέρι μας, να τον διατηρούμε σε καλή κατάσταση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την νευροπλαστικότητα και την ευημερία ως ικανότητα που μπορεί να καλλιεργηθεί, μπορείτε να δείτε στο ακόλουθο video https://youtu.be/e0SVQip4zHQ

Mάθετε πως μπορείτε να μειώσετε το άγχος, να αυξήσετε την απόδοση και να απολαμβάνετε περισσότερο τις στιγμές της ζωής σας, μέσω των online προγραμμάτων ανάπτυξης ενσυνειδητότητας της Mindfulness 360.

Οι υπηρεσίες (προγράμματα, σεμινάρια, εργαστήρια)  που περιγράφονται σε αυτό το δικτυακό τόπο είναι ψυχοεκπαιδευτικές, απευθύνονται σε ηλικίες άνω των 16 ετών (αναλόγως δραστηριότητας) και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν υποκατάστατο ιατρικής ψυχικής φροντίδας, επαγγελματικής ιατρικής περίθαλψης ή ιατρικά ενδεδειγμένης φαρμακευτικής θεραπείας.

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon