Τέσσερις Πρακτικοί Τρόποι Εξάσκησης Ενσυνειδητότητας (Αγγλικά)


Four informal, but practical ways, to incorporate and cultivate mindfulness into your daily life.

Prepared and presented and by C. Wolf, MD, PhD and G. Serpa, PhD.

#πρακτική

33 views

Οι υπηρεσίες (προγράμματα, σεμινάρια, εργαστήρια)  που περιγράφονται σε αυτό το δικτυακό τόπο είναι ψυχοεκπαιδευτικές, απευθύνονται σε ηλικίες άνω των 16 ετών (αναλόγως δραστηριότητας) και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν υποκατάστατο ιατρικής ψυχικής φροντίδας, επαγγελματικής ιατρικής περίθαλψης ή ιατρικά ενδεδειγμένης φαρμακευτικής θεραπείας.

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram