Ένταση ή άγχος; Κάντε ένα S.T.O.P


Το ακρωνύμιο S.T.O.P. είναι μία από τις πιο απλές και γνωστές τεχνικές ενσυνειδητότητας. Μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της ημέρας όταν νιώσετε ένταση ή ανησυχία, αρκεί...να το θυμάστε.


Ξεκινάτε κάνοντας άμεσα μια παύση, φέρνοντας την προσοχή σας να εστιάσει στην αίσθηση της αναπνοής, χωρίς να την αλλάξετε. Στην συνέχεια, αναγνωρίζεται και παρατηρείτε με φιλική περιέργεια, τι συμβαίνει μέσα σας και γύρω σας μέσω των αισθήσεων. Έτσι τελικά, συνεχίζετε με περισσότερη νηφαλιότητα και διαύγεια, έχοντας περισσότερη συνειδητότητα αλλά και επιλογές.✨

Οι υπηρεσίες (προγράμματα, σεμινάρια, εργαστήρια)  που περιγράφονται σε αυτό το δικτυακό τόπο είναι ψυχοεκπαιδευτικές, απευθύνονται σε ηλικίες άνω των 16 ετών (αναλόγως δραστηριότητας) και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν υποκατάστατο ιατρικής ψυχικής φροντίδας, επαγγελματικής ιατρικής περίθαλψης ή ιατρικά ενδεδειγμένης φαρμακευτικής θεραπείας.

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram