Πώς Να Καλλιεργήσουμε Την Ενσυνειδητότητα (ΕΝ)

Updated: Dec 11, 2019


Jon Kabat-Zinn, PhD, in a series of short videos talks about the 8 Attitudes of Mindfulness and how to use them in our daily practice of mindfulness. For the full playlist of all 8 videos visit our Mindfulness 360 | YouTube channel

#πρακτική

Οι υπηρεσίες (προγράμματα, σεμινάρια, εργαστήρια)  που περιγράφονται σε αυτό το δικτυακό τόπο είναι ψυχοεκπαιδευτικές, απευθύνονται σε ηλικίες άνω των 16 ετών (αναλόγως δραστηριότητας) και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν υποκατάστατο ιατρικής ψυχικής φροντίδας, επαγγελματικής ιατρικής περίθαλψης ή ιατρικά ενδεδειγμένης φαρμακευτικής θεραπείας.

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon